اوضاع کرونا در استان‌های کشور/۲۱۱ فوتی طی یک هفته گذشته

[ad_1]

در پایان هفته سوم دی ماه سال 1400 مصادف با هفته نود و نهم شیوع کرونا، علیرغم افزایش پراکنده موارد ابتلا و بستری شدن در برخی استان ها، وضعیت عمومی کشور نسبتا آرام است و حتی استان های قم و بوشهر نیز در این وضعیت آرام هستند. صفر را تجربه کرد مرگ و میر در هفته گذشته

به گزارش ایسنا، در هفته سوم دی ماه 1400 مصادف با هفته نود و نهم اپیدمی کرونا در کشور، تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده 8494 نفر بود. همچنین تعداد بستری های جدید کشور در این هفته 1936 و فوتی های جدید 211 نفر بوده است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

بررسی اجمالی روند شیوع بیماری همه گیر در استان های کشور

مروری بر روند اپیدمی کرونا در استان های کشور تا پایان هفته سوم دی ماه 1400 مصادف با هفته نود و نهم به شرح زیر است:

تهران

در استان تهران تعداد بیماران سرپایی مثبت در هفته گذشته 367 نفر شناسایی شد. تعداد بستری‌های جدید ۴۸۱ نفر و فوت‌های جدید ۴۸ نفر بود.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

این در حالی است که در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها در استان تهران ثابت مانده و تعداد فوتی‌ها کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

خراسان شمالی

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر اندکی کاهش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است. این استان رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

یزد

موارد بستری ثابت و مرگ و میر در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

سمنان

روند بستری شدن در بیمارستان افزایش چشمگیری داشته و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

خراسان جنوبی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در این استان کاهش و تعداد قربانیان افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان نیز بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

ایلام

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و برای دومین هفته متوالی تعداد فوتی ها در استان به صفر رسیده است. شیوع بستری در استان بالاتر از میانگین کشوری است، اما مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

کرمان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. شیوع بستری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

کهگیلویه و بویراحمد

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و مرگ و میر در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

مازندران

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها در استان ثابت مانده و تعداد فوتی‌ها افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

اردبیل

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

آذربایجان غربی

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

فارسی

تعداد بستری ها و فوتی های استان در هفته جاری کاهش یافته است. میزان بروز و مرگ و میر در استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

.لان

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان در هفته های اخیر افزایش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

چهارمحال و بختیاری

تعداد بستری ها ثابت ماند و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافت. میزان بروز بستری و مرگ و میر در استان معادل میانگین کشوری بود.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

آذربایجان شرقی

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان ثابت بوده و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. بروز بستری و مرگ و میر با میانگین کشوری مطابقت دارد.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

زنجان

در هفته های اخیر روند بستری شدن در بیمارستان کاهش یافته و مرگ و میر در استان ثابت بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر معادل میانگین کشوری بود.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

سردستان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوت‌ها در استان ثابت، میزان بستری‌ها کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان متوسط ​​است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

قزوین

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استان بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

خراسان رضوی

روند بستری و فوت در استان کاهش جزئی را نشان می دهد. شیوع بستری در استان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در سطح کشوری بود.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

البرز

در هفته های اخیر روند بستری و فوت در استان برای دومین هفته متوالی ثابت بوده است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان معادل میانگین کشوری بوده است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

قم

تعداد بستری ها در هفته های اخیر افزایش یافته و تعداد فوتی ها در استان به صفر رسیده است. میزان بستری ها کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر در استان در این هفته صفر بود.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

کرمانشاه

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بستری و فوت در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

لستان

تعداد بستری ها در استان کاهش و تعداد فوتی ها افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

مرکزی

در هفته های اخیر روند بستری شدن و فوت در استان ثابت بوده است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

همدان

در هفته های اخیر تعداد بستری ها در استان کاهش یافته و تعداد فوتی ها افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری و مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

اصفهان

روند بستری و فوت در استان در هفته جاری کاهش یافت. میزان بستری شدن و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

هرمزگان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها در استان ثابت مانده و تعداد فوتی‌ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

گلستان

روند بستری و فوت در استان در هفته جاری کاهش یافت. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

بوشهر

روند بستری ها ثابت ماند و تعداد فوتی ها در استان به صفر رسید. میزان بستری شدن و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

سیستان و بلوچستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در استان در هفته های اخیر کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

خوزستان

تعداد بستری های استان در هفته جاری ثابت مانده و تعداد فوتی ها کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

وضعیت کرونا در استان های کشور/ ۲۱۱ فوتی در هفته گذشته

انتهای پیام/

[ad_2]
Source link

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.