خرید سردخانه کوچک – کانکس

خرید سردخانه کوچک – کانکس

قدرت دستگاههای انجماد ماهی بستگی به نوع سردخانهذ دارد و برای ساخت سردخانه صنعتی  که مستقیماً ماهی تازه دریافت میکند 10% ظرفیت سردخانه و برای ساخت سردخانه صنعتی سردخانههای بندری تحویل گیرنده ماهی که مقداری ماهی به وسیله کشتی به صورت منجمد تحویل میشود تا 5% از ظرفیت سردخانه (اتاق نگهداری ماهی منجمد) در نظر گرفته میشود. ساخت سردخانه صنعتی سردخانه های کوتاه مدت معمولا با وارد نمودن تدریجی محصول و تعویض سریع آن همراه است و بر اساس نوع محصول زمان نگهداری، از یکی دو روز تا یک هفته یا بیشتر تغییر میکند ولی به ندرت از ۱۵ روز تجاوز میکند. م ساخت سردخانه صنعتی همترین بخش و تقریبا قلب تپنده سردخانه ، کمپرسور آن می باشد. برای اینکه بتوانید، سردخانه خود را بدون کمترین ریسک ممکن افتتاح نموده و در بازه زمانی برنامه ریزی شده، به سود مناسبی دست یابید، بایستی ساخت سردخانه صنعتی از قبل در ارتباط با تمام موارد فوق، اطلاعات دقیق و کاملی را کسب نمایید. به خاطر بی بو بودن در مواقع نشتی به راحتی قابل تشخیص نیستند، باعث تخریب لایه اوزون می شوند، با محیط ناسازگارند ساخت سردخانه صنعتی، نسبت به گاز آمونیاک گران تر اند، نفوذ رطوبت به داخل لوله ها موجب پوسیدگی آنها شده و کیفیت روغن نیز پایین می آید و عمر قطعات کم می شود. وجود سردخانه های بزرگ در کنار مجتمع های مختلف صنعتی مانند مراکز پرورش دام و طیور و یا در بنادر وارداتی ساخت سردخانه صنعتی و صید ماهی باعث گردید تا مازاد تولید و عرضه مواد خوراکی مانند گوشت قرمز، لبنیات، ماهی و گوشت مرغ و نظایر آنها در این مکان ها نگهداری و به تدریج با حفظ کیفیت لازم در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و از طرفی نیز باعث شده تا از کمبودهای مواد غذایی در ناحیه و یا فصل خاصی ممانعت به عمل آید.[JBLArticle]قدرت  ساخت سردخانه صنعتیدستگاههای انجماد ماهی بستگی به نوع سردخانه دارد و برای سردخانهای که مستقیماً ماهی تازه دریافت میکند 10% ظرفیت سردخانه و برای سردخانههای بندری تحویل گیرنده ماهی که مقداری ماهی به وسیله کشتی به صورت منجمد تحویل میشود تا 5% از ظرفیت سردخانه (اتاق نگهداری ماهی منجمد) در نظر گرفته میشود. سردخانه های کوتاه مدت معمولا با وارد نمودن تدریجی محصول و تعویض سریع آن همراه است و بر اساس نوع محصول زمان نگهداری، از یکی دو روز تا یک هفته یا بیشتر تغییر میکند ولی به ندرت از ۱۵ روز تجاوز میکند. مهمترین بخش و تقریبا قلب تپنده سردخانه ، کمپرسور آن می باشد. برای اینکه بتوانید، سردخانه خود را بدون کمترین ریسک ممکن افتتاح نموده و در بازه زمانی برنامه ریزی شده، به سود مناسبی دست یابید، بایستی از قبل در ارتباط با تمام موارد فوق، اطلاعات دقیق و کاملی را کسب ساخت سردخانه صنعتی نمایید. به خاطر بی بو بودن در مواقع نشتی به راحتی قابل تشخیص نیستند، باعث تخریب لایه اوزون می شوند، با محیط ناسازگارند، نسبت به گاز آمونیاک گران تر اند، نفوذ رطوبت به داخل لوله ها موجب پوسیدگی آنها شده و کیفیت روغن نیز پایین می آید و عمر قطعات کم می شود. وجود سردخانه های بزرگ در کنار مجتمع های مختلف صنعتی مانند مراکز پرورش دام و طیور و یا در بنادر وارداتی و صید ماهی باعث گردید تا مازاد تولید و عرضه مواد خوراکی مانند گوشت قرمز، لبنیات، ماهی و گوشت مرغ و نظایر آنها در این مکان ها نگهداری و به تدریج با حفظ کیفیت لازم در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و از طرفی نیز باعث شده تا از کمبودهای مواد غذایی در ناحیه و یا فصل خاصی ممانعت به عمل آید.

مهمترین فاکتور تعیین هزینه مربوط به ابعاد سردخانه است. سردخانه بالای صفر برای نگهداری میوه وسبزی و لبنیات مناسب بوده و سردخانه زیر صفر برای نگهداری گوشت و بستنی کاربرد دارد. زمان نگهداری محصول به نوع و ش ساخت سردخانه صنعتیرایط ورودی آن بستگی دارد. به نحوی که در آنان، قابلیت ذخیره انواع مواد غذایی وجود دارد. اما اینکه بخواهیم دمای یک سردخانۀ بالای صفر را به زیر صفر برسانیم، امری بسیار دشوار است و ریسک زیادی می طلبد و شاید هم ناممکن باشد؛ چراکه کمپرسور، فشار زیادی را متحمل میشود. در این گونه موارد بهتر است دمای محصول به نقطۀ انجماد آن نرسد و تازگی اولیه محصول حفظ شود. وجه تمایز دیگر تونل های انجماد با سردخانه ها در کمپرسورهای آن ها بوده، بگونه ای که کمپرسورهای تونل های انجماد بصورت دو مرحله ای ساخت سردخانه صنعتی (Two stage) می باشند. از دیگر خدمات این مجموعه، می توان به ارائه مشاوره تخصصی و راهکارهای دقیق و علمی، در زمینه راه اندازی سردخانه، انتخاب تجهیزات برودتی مناسب و … سردخانه مجموعه ی تأسیساتی است که برای ، فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری محصولات کشاورزی،مواد غذایی و دیگر مواد یا کالاهای فاسدشدنی از نظر دما، رطوبت نسبی و …

این سردخانه عمدتا جهت صنایع غذایی،رستورانها،سوپرمارکتها و هتلها مورد استفاده قرار می گیرد.  ساخت سردخانه صنعتی این دستگاهها عموما توسط رستورانهای بزرگ و همچنین هتل، دانشگاهها و پادگانها مورد استفاده قرار میگیرد. هر دورۀ انبارداری سردخانه 6 ماه است كه پس از اتمام هر دوره و تخليۀ محصولات، از مواد ضدعفونیکننده  ساخت سردخانه صنعتیاز قبيل اكسي كلرور مس براي مبارزه با قارچ و كپك (آفت سردخانه) استفاده میشود و بلافاصله بارگيري بعدي انجام میگیرد. البته سردخانه ها، گاهاً بصورت دو منظوره نیز طراحی می گردند. سردخانه ها، بر اساس مساحت و نوع کاربرد، به سه نوع کانکسی، اتاقکی و سردخانه های بزرگ صنعتی، تقسیم می شوند. این سردخانه به صورت 2 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. در این سردخانه ها فرآورده هایی که احتیاج به نگهداری طولانی مدت به صورت منجمد را دارند، نگهداری می شود. در واقع ساخت سردخانه بالای صفر نیازمند مهندسی حرفه ای است و امری پیچیده به شمار می آید، زیرا استفاده  ساخت سردخانه صنعتیاز آب در سیستم ممکن است مهندسی تهویه مطبوع سیستم و برخی از تعادلات ترمودینامیکی را دستخوش تغییرات کند. در روش IQF، حداقل تغییرات و کاهش در مواد مغذی محصولات وجود دارد، چرا که آب موجود  ساخت سردخانه صنعتی در بافت ماده غذایی در این روش به سرعت منجمد شده، از تشکیل بلورهای درشت که به سلولهای بافت مواد غذایی آسیب جدی وارد میکنند، ممانعت به عمل میآید.  Da​ta has be en creat᠎ed  wi​th the ​help  of GSA ᠎Conten᠎t Gene​ra᠎tor ​DEMO.

به منظور پ ساخت سردخانه صنعتی یشگیری از فساد مواد غذایی، بویژه فرآورده های گوشتی، لبنی و … همچنین سردخانه ها، بر حسب دمای نگهداری فرآورده های غذایی، در حالت کلی به دو دسته سردخانه های زیر صفر و بالای صفر تقسیم می شوند، که در بخش های فوق تا حدی به این موضوع پرداخته شد. در سیستمهای سنتی میتوان جهت کاهش سرما؛ سیستم را به طور مکرر ساخت سردخانه صنعتی خاموش و روشن کرد و به این وسیله ظرفیت سرمایشی را تغییر داد. جنس دیوارها باید از مواد مقاوم و قابل شستشو باشد به همین جهت استفاده از ساندویچ پانل در ساخت سرد خانه توصیه می شود. گروه صنعتی اندیشه سبز، دارای نزدیک به سه دهه، سابقه فعالیت حرفه ای در زمینه تولید سردخانه و تجهیزات برودتی، اجرا و نصب سردخانه کانکسی، اتاقکی و صنعتی می باشد. برخی از سردخانه ها، مانند انواع کانکسی، قابل حمل و متحرک بوده و برخی دیگر، در داخل ساختمان راه اندازی شده و ثابت می باشند. کانکس ها سردخانه های قابل حمل در ابعاد استاندارد هستند که با بالاترین سطح کیفی در کارخانه تولید و تست می گردند. جنس بدنه داخلی و خارجی سردخانه جسد از گالوانیزه یا استیل میباشد.جنس قسمت کشویی از استیل نگیر و خالص میباشد تا به راحتی قابل شستشو باشد.

[JBLArticle]قیمت ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه زیر صفر,ساخت سردخانه

ساخت سردخانه صنعتی قیمت ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه زیر صفر,ساخت سردخانه ارزان[JBLArticle]قدرت دستگاههای انجماد ماهی بستگی به نوع سردخانه دارد و برای سردخانهای که مستقیماً ماهی تازه دریافت میکند 10% ظرفیت سردخانه و برای سردخانههای بندری تحویل گیرنده ماهی که مقداری ماهی به وسیله کشتی به صورت منجمد تحویل میشود تا 5% از ظرفیت سردخانه (اتاق نگهداری ماهی منجمد) در نظر گرفته میشود. سردخانه های کوتاه مدت معمولا با وارد نمودن تدریجی محصول و تعویض سریع آن همراه است و بر اساس نوع محصول زمان نگهداری، از یکی دو روز تا یک هفته یا بیشتر تغییر میکند ولی به ندرت از ۱۵ روز تجاوز میکند. مهمترین بخش و تقریبا قلب تپنده سردخانه ، کمپرسور آن می باشد. برای اینکه بتوانید، سردخانه خود را بدون کمترین ریسک ممکن افتتاح نموده و در بازه زمانی برنامه ریزی شده، به سود مناسبی دست یابید، بایستی از قبل در ارتباط با تمام موارد فوق، اطلاعات دقیق و کاملی را کسب نمایید. به خاطر بی بو بودن در ساخت سردخانه صنعتی مواقع نشتی به راحتی قابل تشخیص نیستند، باعث تخریب لایه اوزون می شوند، با محیط ناسازگارند، نسبت به گاز آمونیاک گران تر اند، نفوذ رطوبت به داخل لوله ها موجب پوسیدگی آنها شده و کیفیت روغن نیز پایین می آید و عمر قطعات کم می شود. وجود سردخانه های بزرگ در کنار مجتمع های مختلف صنعتی مانند مراکز پرورش دام و طیور و یا در بنادر وارداتی و صید ماهی باعث گردید تا مازاد تولید و عرضه مواد خوراکی مانند گوشت قرمز، لبنیات، ماهی و گوشت مرغ و نظایر آنها در این مکان ها نگهداری و به تدریج با حفظ کیفیت لازم در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و از طرفی نیز باعث شده تا از کمبودهای مواد غذایی در ناحیه و یا فصل خاصی ممانعت به عمل آید.[JBLArticle]ساخت سردخانه زیر صفر,قیمت ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه بالای صفر[JBLArticle][JBLArticle]قدرت دستگاههای انجماد ماهی بستگی ساخت سردخانه صنعتی به نوع سردخانه دارد و برای سردخانهای که مستقیماً ماهی تازه دریافت میکند 10% ظرفیت سردخانه و برای سردخانههای بندری تحویل گیرنده ماهی که مقداری ماهی به وسیله کشتی به صورت منجمد تحویل میشود تا 5% از ظرفیت سردخانه (اتاق نگهداری ماهی منجمد) در نظر گرفته میشود. سردخانه های کوتاه مدت معمولا با وارد نمودن تدریجی محصول و تعویض سریع آن همراه است و بر اساس نوع محصول زمان نگهداری، از یکی دو روز تا یک هفته یا بیشتر تغییر میکند ولی به ندرت از ۱۵ روز تجاوز میکند. مهمترین بخش و تقریبا قلب تپنده سردخانه ، کمپرسور آن می باشد. برای اینکه بتوانید، سردخانه خود را بدون کمترین ریسک ممکن افتتاح نموده و در بازه زمانی برنامه ریزی شده، به سود مناسبی دست یابید، بایستی از قبل در ارتباط با تمام موارد فوق، اطلاعات دقیق و کاملی را کسب نمایید. به خاطر بی بو بودن در مواقع نشتی به راحتی قابل تشخیص نیستند، باعث  ساخت سردخانه صنعتی تخریب لایه اوزون می شوند، با محیط ناسازگارند، نسبت به گاز آمونیاک گران تر اند، نفوذ رطوبت به داخل لوله ها موجب پوسیدگی آنها شده و کیفیت روغن نیز پایین می آید و عمر قطعات کم می شود. وجود سردخانه های بزرگ در کنار مجتمع های مختلف صنعتی مانند مراکز پرورش دام و طیور و یا در بنادر وارداتی و صید ماهی باعث گردید تا مازاد تولید و عرضه مواد خوراکی مانند گوشت قرمز، لبنیات، ماهی و گوشت مرغ و نظایر آنها در این مکان ها نگهداری و به تدریج با حفظ کیفیت لازم در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و از طرفی نیز باعث شده تا از کمبودهای مواد غذایی در ناحیه و یا فصل خاصی ممانعت به ساخت سردخانه صنعتی عمل آید.[JBLArticle]نحوه ساخت سردخانه بالای صفر,ساخت سردخانه زیر صفر,ساخت سردخانه صنعتی[JBLArticle]خرید سردخانه کوچک – کانکس[JBLArticle][JBLArticle]ساخت سردخانه کوچک, ساخت سردخانه کوچک, ساخت سردخانه صنعتی, ساخت سردخانه با ساندویچ پانل, ساخت سردخانه زیر صفر, ساخت سردخانه ارزان, ساخت سردخانه ارزان قیمت, ساخت سردخانه بالای صفر, نحوه ساخت سردخانه بالای صفر, قیمت ساخت سردخانه بالای صفر

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.