نکات برش آهن با دستگاه برش لیزری ایسنا

نکته ها برش آهن با دستگاه برش لیزری – ایسنا
برش لیزر آهن

البته بخش زیاد حیاتی در ادامه ترقی صنعت های برشکاری مربوط به تولید طرح های گوناگون و مختلف در ادامه تولیدات و سفارشات است. به جهت آن که لیزر کات به لطف انجام شود، فاکتور های حیاتی متعددی وجود دارد.

برش لیزر آهن

از آنجایی که فقط بخش کوچکی از فلز در ادامه فرآیند برش لیزر آهن مشغول برش وذوب شدگی می شود پس مقدار تاب برداشتن کمتر یافته و عاقبت ای زیاد تمیز و یکنواخت حاصل خواهد شد.

در ادامه واقعیت خریدار طرح خلاقانه و گزینه حیث خویش را به کمپانی ها ارائه می دهند و ناظران و یا این که کارمندان کمپانی با تهیه دستگاه گزینه حیث طرح خریدار را به دستگاه اعمال کرده و در ادامه عاقبت سفارشات مطابق مراد خریدار حاضر می شود.

همین به همین معناست که ظریف ترین گونه برش به وسیله دستگاه های برش لیزری ارائه می شوند. به کارگیری از نور و یا این که اشعه در ادامه انجام فرآیند برشکاری صد رد صد از بهترین رویه ها در ادامه هم اکنون حاضر می باشد، چرا که در ادامه رویه های کهن نظیر برش از شیوه گاز اکسیژن احتراق گاز در ادامه دوران طولانی خیس میزان مرغوب بودن پایینی ارائه می شد به طوری که مقدار پلیسه های ایجاد شده دوچندان بود.

Th is c​on​tent has  been g​en᠎er​ated with t he help  of GSA​ Conte​nt Gene rator DE​MO.

هزینه برش لیزری ورق استیل با گاز اکسیژن یا این که هوا و با دستگاه برش لیزری فایبر 14 ریال به ازای هر میلی متر هست . مواد مذاب یا این که سوخته به وسیله گاز کمکی از نقطه برش https://cutt.ly/UJAbnsP به دور میشود.

دستگاه لیزر گزینه به کارگیری به جهت برش مواد گوناگون و همینطور برش ضخامتهای گوناگون از مقاطع، مختلف است. همینطور از لیزر به جهت برش طرح های دشوار و پیچیده هم بهره میبرند.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.